Kodl Contemporary

Miroslav Polách (1980)

Miroslav Polách, absolvent pražské Akademie výtvarných umění, patří do silné malířské generace nastupující na českou uměleckou scénu na přelomu tisíciletí. Jeho tvorba se vyvinula ze znakové a mnohdy expresivní polohy do precizní a cizelované podoby realisticky zobrazivé malby. Polách při své práci postupuje precizně a s mimořádnou rozvahou. Zobrazované situace jsou výsledkem přesných a promyšlených instalací, které slouží jako předlohy pro finální díla. Následuje rozvážná postprodukce a pak samotná malba, která je nebývale technicky a technologicky náročná. Poláchovo dílo není typickým a čím dál více populárním hyperrealismem, jedná se o realistický projev pečlivě budovaný, a především obsahově rafinovaný s jasnou mírou nadsázky a situační ironie. Polách maluje často vážná až existenční témata, která dokáže přirozeným způsobem zpřístupnit.

Vybrané výstavy:
Miroslav Polách: 17:53, Galerie kritiků, Praha, 2013
Důvěrná sdělení, Galerie Vyšehrad, Praha 2015
Mechanismy imaginace, Galerie u Betlémské kaple, Praha, 2018
Open End, Galerie Václava Špály, 2020−2021

Messenger
2018
olej na plátně
170 × 250 cm

Chci to


Komparz
2018
olej na plátně
130 × 90 cm

Chci to


Hotelový pokoj
2018
olej na plátně
120 × 93 cm

Chci to


Tělo o snu snící
2016
olej na plátně
110 × 160 cm

Chci to


Pokrok
2018
olej na plátně
100 × 70 cm

Chci to


The Descent of the Cross I
2020
olej na plátně
120 × 80 cm

Chci to


The Descent of the Cross II
2020
olej na plátně
110 × 80 cm

Chci to


Exit
2018
olej na plátně
100 × 70 cm

Chci to


Důvěrná sdělení
2015
olej na plátně
160 × 115 cm

Chci toKodl Contemporary
Národní 7, 110 00 Praha 1
Otevírací doba Po–Pá 10–18 hodin
M +420 602 117 440
T +420 251 512 728
E kodlcontemporary@galeriekodl.cz