Vesa-Pekka Rannikko (1968)

Vesa-Pekka Rannikko je všestranným umělcem, pokoušejícím hranice jednotlivých uměleckých forem. Jeho malby vyrůstají ze zdi, sochy zpracovává malířským způsobem a zpochybňuje tak vnímání trojdimenzionálního prostoru. Na jeho výstavách se mísí prvky instalace, animace, performance a statických objektů, pracuje s šedou zónou mezi jednotlivými médii, jíž vlastním přístupem popírá. Jeho hlavním tématem je totiž samotný proces tvorby. Vyzdvihl ho i během benátského bienále v roce 2011 v díle And all structures are unstable tvořeném vrstevnatou instalací, v níž se opakuje samotná umělecká produkce. Skrze tři překrývající se vrstvy videa Rannikko uvěznil diváka v nekonečném procesu tvorby – plátno za plátnem, video za videem. Takto procesuálně postupuje i v malířské a sochařské tvorbě. Na výstavě představuje sérii sádrových odlitků organických tvarů, v nichž zpochybňuje existenci úplné abstrakce. Samotný proces tvorby abstraktního díla podle něj zanechává v díle určité narativy, které se do něj propisují, podobně jako abstraktní genom utváří konkrétní existenci. Díla vytváří odléváním pigmentované sádry do pružných forem a zaléváním předchozích odlitků v okamžiku, kdy ještě nestihly ztuhnout. Odkazuje tak k procesu geologické vrstevnatosti a chronologii. Některá díla zachycují pouze okamžik, jiná i několik let vrstvící se tvorby. Organičnost jeho objektů sugestivně podporuje narativ růstu a časovosti, a vytváří tak vlastní ekosystém, do nějž se kromě procesu tvorby promítá i osobní historie umělce a diváka. Vesa-Pekka Rannikko žije a pracuje v Helsinkách a jeho umění bylo prezentováno na různých samostatných i kolektivních výstavách a festivalech videoartu po celém světě. Jeho díla jsou prezentována v řadě významných soukromých i veřejných sbírek, například v Kemper Museum of Contemporary Art, Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki Art Museum nebo Saastamoinen Foundation. Mimo to realizoval řadu veřejných zakázek a v roce 2015 byl vyznamenán Finskou státní cenou pro výtvarné umění (State of Finland Prize for Fine Arts). 

Vybrané výstavy: 
Lions Eat Grass, Galerie Anhava, Helsinky, FIN, 2021
Nordic DeLights, Light Festival Soho, Londýn, UK, 2018
Bright Nights, Dark Days, Kemper Art Museum, Kansas City, USA, 2015
And all structures are unstable, Finský pavilon, 54. Mezinárodní bienále současného umění v Benátkách, ITA, 2011
Carnegie Art Award, Kiasma, Helsinky, FIN, 2007
Beijing Biennale, Peking, CHN, 2005
Tahab
2017–2018
barevná sádra
48 × 26 × 23 cm

chci to

Shau
2005–2019,
barevná sádra
60 × 19 × 21 cm

chci to

Keestes
2005–2018,
barevná sádra
53 × 25 × 29 cm

chci to

Ouas
2023
barevná sádra
43 × 32 × 19 cm

chci toOosha
2005–2023,
barevná sádra
40 × 25 × 16 cm

chci to


Kodl Contemporary, s.r.o. | Národní 7, 110 00 Praha 1 | kodl@kodlcontemporary.com

Navazujeme na tradici Galerie KODL