Zdeněk Trs (1985)  mám zájem

Tvorba talentovaného zástupce současné české malby Zdeňka Trse se vyznačuje nebývalou jemností a čistotou výtvarného projevu. V dílech tohoto absolventa pražské AVU, který studoval pod vedením Zdeňka Berana, se snoubí abstraktní geometrická poloha se světlem jakožto alfou a omegou vidění. V dokonalé syntéze těchto prvků pak vznikají tajemné kontemplativní výjevy plné klidu a harmonie, které doslova vtahují diváka do svého nitra. Jejich zdánlivé nekonečno se stává třetím rozměrem překračujícím plošnou podstatu plátna. Do umělcových monochromních maleb se propisují také vztahy základních geometrických tvarů – čtverce a kruhu, ale důležité je pro něj i zkoumání přírodních zákonů či téma vesmíru a procesů v něm probíhajících.

Vybrané výstavy:
Letní výtvarný salon, Galerie KODL, Praha, 2021
Popelavý svit, Trafo Gallery, Praha, 2019
AFTER REMBRANDT, Národní galerie Praha, 2015
Art Prize CBM III, Turín, Itálie, 2015
22:22 2, The Chemistry Gallery, Praha, 2014


Krystalizace
2018
akryl na plátně
80 × 130 cm

AUTORSKÝ REKORD

prodáno v 87. aukci Galerie KODL

Lastura I
2021
akryl, olej na plátně
80 × 120 cm

prodáno

Dvojice X
2020
akryl, olej na plátně
80 × 100 cm

prodáno

Horus IV
2016
akryl, olej na plátně
180 × 140 cm

prodáno

Amonit II
2020
akryl, olej na plátně
38 × 140 cm

prodáno

Lom II
2021
olej na plátně
80 × 80 cm

prodáno

Bez názvu
2018
akryl, olej na plátně
35 × 80 cm

prodáno
Kodl Contemporary, s.r.o. | Národní 7, 110 00 Praha 1 | kodl@kodlcontemporary.com

Navazujeme na tradici Galerie KODL